Bolig & byggeri

El-eftersyn

Sikkerhed er vores prioritet, og med vores ekspertise og erfaring er du i trygge hænder.

El-sikkerhed er ikke noget, der kan ignoreres. Ukorrekte eller misligholdte elinstallationer kan føre til farlige situationer som brand eller elektriske stød. Vores eleftersyn hjælper med at identificere potentielle risici, forhindre dyre reparationer og driftsforstyrrelser og opretholde ejendommens værdi.

Det er kun autoriserede installatører, der må udføre et eleftersyn. Derfor bør du altid kontakte en autoriseret installatør, når du skal have udført et eleftersyn af din bolig eller erhvervsejendom.

Olesen & Jensen er autoriseret elinstallatør og har mange års erfaring med eleftersyn. Vi følger altid de nyeste retningslinjer fra Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhed er vores prioritet, og med vores ekspertise og erfaring er du i trygge hænder.

Fast aftale om kontrol og serviceeftersyn

Lad os være din faste partner for udarbejdelse af elsikkerhedsattesten, elinstallationsrapporten eller serviceeftersynet af din nød- og panikbelysning. 

Vi sikrer rettidigt eftersyn, ved at kontakte dig for en aftale inden udløb af seneste kontrol og udarbejder ny dokumentation til dig.  

Ansvaret for at få gennemført lovpligtige kontroller og eftersyn hviler på dig som kunde, men vi sikrer, at alt fungerer i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er en skriftlig rapport, der indeholder resultater af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige.

Indenfor få dage efter eftersynet vil modtage en grundig elinstallationsrapport udarbejdet af en af vores dygtige el-installatører. Elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten udgør tilsammen huseftersynsordningen. Huseftersyn er en forudsætning for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring.

El-eftersyn i

landbrugsbedrifter

Eleftersynet i landbrugsbedrifter har til formål at sikre arbejdsmiljøet, forhindre brande og driftsstop i landbrugsbygninger. Under eftersynet vurderes, om elinstallationerne er funktionsdygtige og overholder de lovmæssige krav, der var gældende på installationstidspunktet.

Eftersynet udføres ved en visuel gennemgang samt relevante målinger og stikprøver baseret på en helhedsvurdering og erfaring. Målet er at sikre, at elinstallationerne er sikre og lovlige.

 

Læs mere

Huseftersyn i bolig- og

erhvervsejendomme 

Når du skal sælge din bolig, er det et lovkrav, at du får lavet en elinstallationsrapport, så elinstallationerne er godkendte ved salget. Rapporten udarbejdes under et eleftersynet sigter mod at sikre både sælger og køber i ejerskiftet. For både sælger og køber er det vigtigt at samarbejde med en certificeret og pålidelig elinstallatør, der kan udføre et grundigt eftersyn.

Ved at få lavet et eleftersyn som en del af boligsalgsprocessen kan både sælger og køber føle sig mere trygge i deres beslutninger og handlinger. Det giver en ramme for at opretholde el-sikkerheden og sikre, at elinstallationen opfylder de nødvendige standarder.

Et eleftersyn kommer sælgeren af boligen til gavn, da vedkommende på den måde kan fraskrive sig ansvaret for skjulte fejl og mangler. For køberen giver det tryghed og et mere sikkert boligkøb, da man er sikker på at flytte ind i en bolig uden fejl ved installationerne og derved reduceres risikoen for farlige situationer som brand eller elektriske stød. Ved at tegne en ejerskifteforsikring er køber sikret mod eventuelle skjulte fejl og mangler, der ikke fremgår af rapporten.

 

Læs mere

Kontrol af elinstallationer i forsamlingslokaler


Siden juli 2000 har det været obligatorisk at alle forsamlingslokaler med plads til 150 personer eller derover, skal have de elektriske installationer kontrolleret af en autoriseret elinstallatør hvert 2. år.  Når elinstallationerne er gennemgået og fundet i orden samt at eventuelle fejl er rettet, skal der opsættes en elsikkerhedsattest i forsamlingslokalet. Den skal være opsat så den er synlig for gæster og publikum.

Dette er en foranstaltning for at sikre, at gæster og publikum kan have tillid til elsikkerheden under deres ophold i lokalerne.

Kontrollen omfatter: Kontrol af tavler, elinstallation og brugsgenstande samt funktionsafprøvning af de brandtekniske installationer som omfatter nødbelysning, varslingsanlæg og automatisk branddørlukningssystem (ABDL).

Forsamlingslokaler omfatter følgende

Og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Eftersyn på nød og panikbelysning

Nød- og panikbelysning skal sikre flugtvejene for ikke-stedkendte personer, hvis der skulle opstå en farlig situation, hvor lokaler og lignende skal forlades hurtigst muligt.

 

Anlægget eller belysningen skal tænde ved strømsvigt og opretholde den krævede lysstyrke i minimum 30 minutter. 

Nød- og panikbelysning skal installeres i bygninger som fx

På nød- og panikbelysning skal der udføres et lovpligtigt serviceeftersyn 1 gang årligt af godkendt installatør, ligesom der hvert 3. år skal indsendes attest til brandvæsenet om, at anlægget opfylder kravene.

 

Der er mange bestemmelser der regulerer hvornår og hvor nød- og panikbelysning skal installeres. Herunder: 

  • Bygningsreglementet
  • Arbejdstilsynet
  • Stærkstrømsbekendtgørelsen 
  • Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter

 

Hos Olesen & Jensen A/S hjælper vi dig med at navigere i dem alle.

Tavleeftersyn

En velfungerende eltavle er hjertet af ethvert elektrisk system. Ved at foretage eftersyn jævnligt, kan du forlænge eltavlens levetid og forebygge fejl, der i værste fald kan føre til omkostningstunge strømsvigt, overophedning eller brand. 

Vi tilbyder eftersyn, kontrol og almindelig vedligeholdelse. 

Eftersynet består af rengøring af tavler eller hele anlæg, efterspænding af alle komponenter og udskiftning af defekte eller slidte dele i eltavlen. 

Forebyg fejl i dine el-tavler med termografering

Ønsker du at forbedre sikkerheden og effektiviteten af dine eltavler? Vores specialiserede el-termografiservice tilbyder en avanceret tilgang til at identificere potentielle problemer og forebygge fejl i dine elektriske systemer. El-termografi er en teknik, der anvender infrarød varmebilledteknologi til at visualisere temperaturfordelingen i dine eltavler og elektriske komponenter. Dette gør det muligt for os at opdage unormale varmeafgivelser, som kan indikere overbelastning, dårlige forbindelser eller andre potentielt farlige forhold.

Brug for hjælp?

Vores eksperter inden for området

Bliv inspireret

12. SVS_1200
Sydvestjysk Sygehus – renovering af nyt daghospital
11. Bygma_1200
BYGMA Esbjerg – Bæredygtig trælast og logistikcenter

Bliv nysgerrig og udforsk flere referencer!

 

Få et indblik i vores tidligere projekter og lad dig inspirere. Dyk ned i vores arbejde og opdag, hvordan vores erfaringer kan forme dine fremtidige projekter.